Thanh toán và giao dịch

Lựa chọn thanh toán

 

I. Thanh toán tiền mặt

1. Tại cửa hàng

2. Tại nhà/nơi nhận hàng
 

II. Chuyển khoản
Chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi theo thông tin:
Tên ngân hàng  : Vietcombank
Chủ tài khoản  : Hoàng Viết Tân
Số tài khoản  : 0011004030347
Nội dung  Tên khách hàng + Mã đơn hàng
VD: Nguyễn A + 5498

 

 

Chuyển khoản qua ngân hàng cho chúng tôi theo thông tin:
Tên ngân hàng  : Techcombank
Chủ tài khoản  : Hoàng Viết Tân
Số tài khoản  11520286779013
Nội dung  Tên khách hàng + Mã đơn hàng
VD: Nguyễn A + 5498
 
 
 

 

 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ : 0986 84 94 62